Alles overMiddenin Geboortezorg

Lees hier meer

Over ons

Middenin Geboortezorg brengt u via deze website graag in contact met de juiste zorgaanbieders rondom moeder-, moeder en kind-, kind- en gezinszorg.
Middenin Geboortezorg is een initiatief van het VSV. De belangrijkste doelstelling van het VSV is het bieden van hoogwaardige, integrale en betaalbare zorg.
Wij wisselen gegevens uit, documenteren afspraken en maken ons sterk voor intramurale zorgpaden en protocollen.
Elke professional binnen het VSV zet zich in voor het schrijven van protocollen en werkafspraken. Veelal gebeurt dit in duo’s of trio’s, uit verschillende beroepsgroepen. Landelijke richtlijnen (bijv.KNOV, NVOG, NVK) worden gevolgd en eventueel aangepast aan de lokale samenwerkingsafspraken. Ook op andere gebieden van ontwikkeling zijn deze werkgroepen actief.

Beleidsplan

Meer over ons beleidsplan leest u in ons jaarverslag.

Missie & Visie

Missie
VSV Heerenveen biedt excellente, integrale en betaalbare verloskundige zorg in de regio Heerenveen. Vrouw en kind staan hierbij continu centraal. Iedere betrokken partij/ professional in het VSV voegt waarde toe aan vrouw en kind vanuit haar eigen professie.

Visie
Alle partijen binnen de geboortezorg werken samen rondom de zwangere en het (ongeboren) kind. De zorg is samenhangend, afgestemd met en op de zorgvrager en passend voor de regio. Bewezen interventies worden toegepast. Er is sprake van excellente kwaliteit. De kwaliteit is zichtbaar.

Goede Kwaliteit

Middenin vindt het belangrijk om goede kwaliteit te leveren. Wij zijn daarom ook transparant over onze kwaliteitsindicatoren en cliënttevredenheid onderzoeken.

Onderstaande NPS is ingevuld door zwangeren die in 2018 zijn bevallen binnen de keten van Middenin.
De score is gegeven op basis van zorg door de 1e lijn (verloskundigepraktijk en kraamzorg) en 2e lijn (ziekenhuis).
NPS Middenin 2018


Cijfers over kwaliteit in Ziekenhuis Tjongerschans kunnen bekeken worden op de website van ziekenhuischeck.nl.